Victorie obținută de ZRVP într-un litigiu fiscal de peste 10 mil. lei. Echipa multidisciplinară de avocaţi și consultanți fiscali a fost coordonată de Ovidiu Șerban (partener ZRVP) și Ioana Höckl (partener ZRVP Tax)

Societatea de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) a obținut în instanță anularea deciziei de impunere emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru o companie activă pe piața de aerosol, specializată în comercializarea gazelor tehnice și pure. Litigiul a vizat domeniul produselor accizabile iar decizia Curții de Apel București, confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), este una de referință având în vedere complexitatea juridică a cazului și valoarea ridicată a obiectului litigiului. Soluția de admitere s-a întemeiat, între altele, pe încălcarea a două principii fundamentale de drept fiscal și procesual fiscal, respectiv principiul certitudinii impunerii și cel al aplicării unitare a legislației fiscale.

Societatea de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP) a obținut în instanță anularea deciziei de impunere emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru o companie activă pe piața de aerosol, specializată în comercializarea gazelor tehnice și pure. Litigiul a vizat domeniul produselor accizabile iar decizia Curții de Apel București, confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), este una de referință având în vedere complexitatea juridică a cazului și valoarea ridicată a obiectului litigiului. Soluția de admitere s-a întemeiat, între altele, pe încălcarea a două principii fundamentale de drept fiscal și procesual fiscal, respectiv principiul certitudinii impunerii și cel al aplicării unitare a legislației fiscale.

O echipă mixtă de avocați și consultanți fiscali ai societății de avocați Zamfirescu Racoți Vasile & Partners a asistat și reprezentat clientul, o companie activă pe piața de aerosol, specializată în comercializarea gazelor tehnice și pure, în litigiul ce a avut ca obiect anularea deciziei de impunere emisă de ANAF, prin care se stabilise în sarcina societății obligații fiscale (accize) în cuantum de peste zece milioane de Lei pentru o pretinsă încălcare a procedurilor de declarare la autoritățile vamale și transport între două antrepozite fiscale a produselor accizabile, respectiv confiscarea produselor accizabile în valoare de aproximativ opt milioane de Lei.

Prin hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București, confirmată în mare parte de instanța supremă, a fost anulată decizia de impunere, apreciindu-se că, pentru anul 2011, obligația fiscală a fost stabilită cu încălcarea normelor privind prescripția extinctivă, iar în ceea ce privește restul perioadei verificate, și anume 2012-2016, că societatea a respectat legislația în materie de accize. Mai mult, instanța a atras atenția că sancționarea unei societăți pentru o pretinsă neconformare, ca urmare a unor eventuale neclarități din legislația fiscală sau interpretări neunitare ale legislației între diferitele structuri din cadrul ANAF, este excesivă și disproporționată.

„Este lăudabil că, după un litigiu greu, purtat pe mai multe planuri vreme de aproape șase ani, instanțele judecătorești au tranșat această dispută în favoarea clientului nostru, aplicând corect atât dispozițiile de procedură în materie de prescripție extinctivă, cât și prevederile de drept substanțial în materia accizelor, o zonă extrem de tehnică și relativ dificilă pentru juriști în general. Avem speranța că, după mai multe astfel de hotărâri, atât legiuitorul român, cât și organele chemate să aplice legea fiscală vor înțelege că, în fiscalitate, este nevoie de predictibilitate, de aplicare unitară a legislației, de proporționalitate și de încurajare a mediului de afaceri prin politici fiscale transparente,” a declarat Ovidiu Șerban, partener ZRVP.

Coordonarea echipei multidisciplinare de avocaţi și consultanți fiscali a fost asigurată de Ovidiu Șerban (partener ZRVP), alături de Ioana Höckl (partener ZRVP Tax). Din echipă au mai făcut parte avocați cu experiență solidă în drept fiscal: Simona Oprea, avocat colaborator coordonator ZVRP, și un colaborator extern al clientului, dl. avocat Constantin Marcu.


Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners este acreditată ca una dintre cele mai importante societăţi de avocatură din România, oferind servicii de asistenţă juridică atât în sfera litigiilor şi a arbitrajului, cât şi în domeniul avocaturii de business, al insolvenței, al dreptului penal al afacerilor și al consultanței fiscale.
ZRVP are o echipă de 64 de avocați, dintre care 15 asociaţi – Călin-Andrei Zamfirescu, Ioana Racoţi și Stan Tîrnoveanu – asociaţi fondatori, Cosmin Vasile (asociat coordonator), Anca Danilescu (asociat senior), Elena Iacob, Alina Tugearu, Monica Strîmbei, Cătălin Micu, Andrei Dumitrescu, Mihai Băjenaru, Cosmin Cojocaru, Marina Crenguța Florea și Ovidiu Șerban (asociați) și Robert Oancea (of counsel).